In elke liefdesrelatie bestaan er conflicten die normaal of zelfs essentieel zijn voor de evolutie van het koppel. In bepaalde omstandigheden worden deze conflicten echter te zwaar, onoplosbaar, of maken ze dieperliggende problemen zichtbaar. 

 

Een relatietherapie is aangewezen voor eenieder die lijdt in de relatie met een partner.


Bij relatietherapie wordt het akkoord van beide partners verondersteld. 

 

Een ‘koppel’ is steeds een specifieke constructie die beantwoordt aan eigen impliciete en expliciete, bewuste en onbewuste regels. Deze regels zijn gebaseerd op onbewuste allianties binnen het koppel, die verbinden, maar die ook kunnen zorgen voor psychisch leed. 


Het therapeutische werk bestaat uit het ontwarren van de relationele moeilijkheden door een herstel van de verstoorde communicatie. Dit werk laat een heruitvinden van de relatie toe, die tegelijkertijd een organiserende en een defensieve functie heeft.


Doorheen de regelmatige ontmoetingen, en binnen de veiligheid van een therapeutische setting verschijnen  ieders afgesplitste delen die vaak onbewust bij de partner en/of in het koppel worden gelegd. Hierin wordt vaak een lijden zichtbaar dat werd doorgegeven door de vorige generaties en dat nog niet gekend en geëxploreerd is, en die de partnerkeuze betekenis geeft.